Ennajma Ezzahra Palace, Sidi Bou Said, Tunis, recital solo podczas Festiwalu Les Jeunes virtuoses

http://www.tunis.msz.gov.pl/pl/aktualnosci/koncert

Osterfestival, Bayreuth, IJOA